Eksport

Wołowiny

Eksport

Wieprzowiny

Eksport

Podrobów

Eksport

Drobiu

Eksport

Warzyw

Import

Chłodzonej i mrożonej wieprzowiny

Marlex Poland Sp. z o.o.
Hutnicza 28A   87-800 Włocławek

Alior Bank S.A.
PLN: 78 2490 0005 0000 4520 3969 7611   EUR: 15 2490 0005 0000 4600 9135 3495
SWIFT/BIC: ALBPPLPW

Bank Pekao SA
PLN: 63 1240 6218 1111 0010 5212 8036   EUR: 31 1240 6074 1978 0010 5788 4605
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie   Numer KRS: 0000308992

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)


NIP: PL8883002437


REGON: 340442246